This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Continue
 • Dansk
 • Suomi
 • Русский

Klassifikation af brugte truck

Klasse I - brugte truck af ekstra høj kvalitet

 • er efterset og i nødvendigt omfang renoveret på sælgers værksted
 • opfylder gældende sikkerhedskrav
 • Afhjælpningsret: Sælger afhjælper uden beregning for køber alle eventuelle fejl og mangler, som måtte vise sig inden for 4 måneder eller 300 timer, hvad der måtte indtræde først, fra leveringsdagen og som ikke skyldes forkert brug eller betjening af trucken eller manglende vedligeholdelse af denne.

Afhjælpningen omfatter såvel arbejdsløn som medgåede reservedele og eventuelle transportomkostninger, såfremt afhjælpning skal ske hos sælger efter sælgers valg.

Forhold, som skyldes almindeligt slid på trucken, omfattes ikke af købers krav på afhjælpning. Efter afhjælpningsperiodens udløb har sælger ikke yderligere mangelansvar.

Klasse II - brugte truck af god kvalitet

 • er efterset på sælgers værksted.
 • opfylder gældende sikkerhedskrav.
 • Afhjælpningsret: Som for klasse I, dog med en afhjælpningsperiode på 2 måneder/150 timer, hvad der måtte indtræde først

Klasse III - brugte, køreklare truck

 • er efterset af sælger
 • opfylder gældende sikkerhedskrav på leveringstidspunktet
 • Afhjælpningsret: Ingen. Sælger påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler ud over det i forrige punkt anførte.
Share this page: